KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

1.óra Közlekedési alapok.
A KRESZ fogalma. A kerékpár fogalma, kötelező és ajánlott tartozékok. A fékek működésének áttekintése. A közlekedés során a láthatóság fontossága.
2.óra A közlekedést szabályozó rendszerek.
A táblák csoportjai. A forgalomirányító lámpák rendszere. Útkereszteződésben valamennyi járműre, illetve a kerékpáros közlekedésre kialakított lámpák. A vasúti átjárót biztosító lámpák illetve a kiegészítő, vagy teljes karú sorompók működése.
3.óra Kerékpáros táblák
Elsőbbségi, tilalmi, utasítást adó, kerékpáros táblák csoportjai. A táblák felismerése, jelentésük alkalmazása a közlekedés során.
4.óra Hol szabad, hol tilos kerékpározni.
Azon utak megismerése, ahol szabad, illetve tilos kerékpárral közlekedni. Figyelembe véve az adott utakat biztosító közúti jelző táblákat.
5.óra Közlekedés útkereszteződésben. –
Áthaladási szabályok. Rendőri irányítás, karjelzések, útvonal típusát szabályozó, elsőbbségi táblák az útkereszteződésben. Megkülönböztetett jelzéseit használó járművek elsőbbsége. Figyelmeztető jelzést használó járművek.
6. óra Jobb-kéz szabály
Áthaladás útkereszteződésben – balra kanyarodás, közvetett balra kanyarodás, jobbról érkező járművek elsőbbsége.
7. óra Kanyarodási szabályok
Haladás főútvonalon – ráhajtás, ráfordulás, az útszakasz elhagyása. Közlekedés kijelölt gyalogos-átkelő hellyel (zebrával) ellátott útszakaszon.
8. óra Gyalogos közlekedés szabályai.
Gyalogos közlekedés egyénileg, csoportosan lakott területen belül és kívül. Közlekedés tömegközlekedési járműveken.
9. óra Elméleti összefoglaló.
Közlekedési helyzetek felismerése helyes és gyors megítélése. Szabályismeret, szabályok alkalmazás. Közlekedési jelző rendszerek ismerete, alkalmazása. Teszt lap kitöltése.
10. óra Megépített KRESZ pályán a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A foglalkozásokat délután 14.00 órakor kezdtük. Valamennyi alkalommal két órát tartottam. A foglalkozásról fotók és jelenléti ívek készültek, amelyeket a beszámolóhoz csatoltam. Az eredeti jelenléti ívek és a fotóanyagok az iskola pályázati anyagában megtalálhatóak. Az iskola vezetése maximálisan támogató volt. A programot koordináló pedagógus, az igazgató helyettes segítette a munkámat, a foglalkozások szervezését. Olyan tantermet, a könyvtárat biztosították, ahol interaktív tábla volt. A tematika felépítése miatt ez szükséges volt, hogy vizuálisan lássák a tanulók a tananyagot. A kerékpár tartozékainak bemutatásához, a fékek működésének megértéséhez nagyban segített a mozgó, interaktív tananyag. A közlekedési jelzőrendszerek, táblák, jelző lámpák működéséhez, az elsőbbségi szabályok elsajátításához elengedhetetlen volt az interaktív tábla. A tanulók együttműködőek voltak. Minden foglalkozáson érdeklődően vettek részt. A rész összefoglaló feladatokat jól oldották meg, a közlekedési szituációkat jól átlátták. Véleményük szerint a program hozzájárul a gyalogos és a kerékpáros balesetmentes közlekedéshez. Megkeresésemre, a Somogy Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködve biztosítottuk a közlekedési pálya építéséhez az eszközöket, a teszt lapokat, valamint a biztonságos közlekedést szolgáló ajándéktárgyakat – fény visszaverő karkötőket, kulcstartókat, matricákat. Az iskola sport pályáján felállított közlekedési pályán mutatták be a tanulók a gyakorlati ismereteiket. Nagyon élvezték a gyakorlati foglalkozást. Az elméleti tudásukat kerékpáros teszt lapon mértük fel. . A záró foglalkozáson, felkérésemre munkámat segítette nyugdíjas közlekedési rendőr, aki megyei diákversenyeken zsűritagként dolgozik évek óta. Valamennyi résztvevő tanuló emléklapot és ajándéktárgyakat kapott.
A pályázatban kitűzött célokat a program megvalósítása során elértük: – A közlekedésben biztonságosan és felelősségteljesen vesznek részt. – Szabályismeretre, szabályalkalmazásra tettek szert a biztonságos közlekedésben való
részvételhez. – A gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, a kerékpáros-közlekedés szabályainak
gyakorlati alkalmazását megismerték. – A közlekedési helyzetek, szituációkat felismerik és helyesen ítélik meg. – A közlekedési helyzetekben biztonságuk érdekében adott szituációban nem élnek elsőbbségi
jogukkal.
– A közlekedési helyzeteket helyesen és gyorsan megítélik, ismereteik segítik a közlekedési
jelzések biztonságos értelmezését. – Elsajátították a közlekedésessel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és az elvárt
udvariassági szabályok alkalmazását. – Megismerkedtek a közlekedés pozitív magatartásformáival. – A kismotor vizsgát elsősorban a 7.-8. osztályos fiúk kívánják letenni, ehhez az iskolában
hagytam segédanyagot. A 8. osztályos fiúk elsődleges célja, hogy B kategóriás jogosítványt szerezzenek.

MESZTEGNYŐ-KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK1 MESZTEGNYŐ-KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK2 MESZTEGNYŐ-KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK3 MESZTEGNYŐ-KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK4 MESZTEGNYŐ-KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK5