ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

1. Óra: Elsősegélynyújtás fogalma, konkrét meghatározása, fontossága, Balesetek fogalma, Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó szimbólumok, Mentők hívása, segélyhívás lehetőségei, mentők telefonszáma, pánikkezelés lehetőségei. Helyszínbiztosítás fogalma, fontossága, lehetőségei, gépjárművek kötelező tartozékai (elsősegély doboz), láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, gumikesztyű, veszélytényezők felismerése. Mindennapi életünk színtereinek biztonsági értékelése. A hétköznapokban előforduló veszélyjelző szimbólumok. (háztartásban előforduló vegyszerek,iskolában előforduló veszélyek-magasfeszültség, lift, robbanásveszély, csúszásveszély, kémiai szertár, tűzveszélyes anyag)
2. óra: Keringési rendszer felépítése, vér alkotóelemei. Kisebb vérzések, vérzéscsillapítás fontossága, lehetőségei, módszerei, fertőtlenítés fontossága, lehetősége, sebellátáshoz használatos eszközök, gyakorlat- fedő-illetve nyomókötés készítése. Vérzések felismerése. Sebellátás menete. Parittyakötés, sapkakötés készítése.
3. óra: Kötszerek bemutatása, használata. Shock fogalma, shock fektetés. Orrvérzés okai ellátásának menete. Csontsérülések, karsérülések, rándulás, ficam: okai, tünetek, mozgatása, karsérülések ellátása. Karsérülések felismerése. Háromszögletű kendő használata. Gyakorlás, kötözések. Gerincsérülések felismerése. Tálcafogás alkalmazása.
4.óra: A bőr felépítése, Égési sérülések, égési sérülés tünetei, ellátásuk lépései. Megelőzés fontossága. Égési kötszerek előnyei. Napszúrás. Ájulás fogalma, élettani okai, ellátása. Ájulás előjeleinek ismertetése. Eszméletlenség és ájulás közötti különbségek. Epilepsziás görcsroham felismerése, teendők.
5. óra: Eszméletlenség fogalma, okai, tünetei, ellátása. Reflexek, fulladásveszély. Légzésvizsgálat, betegvizsgálat. Stabil oldalfektetés- fogalma, kivitelezése. Légútbiztosítás módszeri. Gyakorlás-légzésvizsgálat, betegvizsgálat, stabil oldalfektetés.
6. óra:Hasi sérülések, ellátásuk. Fektetési módok. Klinikai halál felismerése, Újraélesztés alapvető ismeretei, gyakorlás. Összefoglalás.
A szakkör jellegű foglalkozások azt a célt szolgálták, hogy a tanulók megismerkedjenek az elsősegélynyújtás alap lépéseivel, felismerjék a sürgősségi ellátást igénylő eseteket, amelyeket a szaksegítség megérkezéséig önállóan tudnak elvégezni.
A foglalkozásokat délelőtt illetve délután kezdtük. Az órákon felső tagozatos diákok vettek részt. Valamennyi alkalommal 6 órát tartottam. A foglalkozásokról fényképek és jelenléti ívek készültek, melyeket a beszámolóhoz csatoltam illetve az intézmények küldték el.
Az eredeti fényképek az iskola anyagában megtalálhatóak. Az iskola vezetésétől maximális támogatást, segítséget kaptam. Olyan tantermet biztosítottak, ahol interaktív tábla volt. Erre azért volt szükség, hogy a tanulók vizuálisan is lássák a tananyagot. Filmeket is vetítettem, a tananyag jobb megértése érdekében.
A tanulók érdeklődőek voltak minden alkalommal. Számtalan kérdést tettek fel, látszott, hogy érdekli őket az elsősegélynyújtás.
Az oktatás végén ismételtünk, melyen észrevehető volt, hogy sok minden megmaradt az emlékezetükben.A tanulók véleménye alapján, az elsősegély-nyújtási ismereteket már óvodás korban kellene elkezdeni.
Sok lelkes kisgyerek volt jelen az oktatáson. Érdeklődtek, kérdeztek. Sokan önkéntes munkára szerettek volna jelentkezni. Élvezettel csinálták a gyakorlatokat. Kérdeztek, gyakoroltak egymáson. Minden csoportnak sikerült az elsősegélynyújtás alapjait átadni, videókkal, diavetítéssel, gyakorlással egybekötve. A pedagógusok is részt vettek az előadáson és ők is gyakoroltak a gyermekekkel együtt. Sokat kérdeztek. A képek nagyon tetszettek nekik.
A gyakorlati feladatokat szívesen és örömmel végezték, hasznosítva a rövid idő alatt megszerzett elméleti tudásukkal.
A pályázatban kitűzött célokat a program megvalósítása során elértük:
– az elsősegélynyújtásban bátran, felelősségteljesen vesznek részt
– szabályok ismeretére, alkalmazására tettek szert az elsősegélynyújtásban való részvételhez
– megismerkedtek a tanulók a vérzések, kötözések gyakorlati alkalmazásával
– ismereteket szereztek a stabil oldalfekvésről, újraélesztésről
-gyakorolhatták egymáson a betegvizsgálat alaplépéseit, valamint a légzésvizsgálatot
-elsajátíthatták a helyes magatartási szokásokat, az elvárt szabályok alkalmazását

MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY01 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY02 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY03 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY04 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY05 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY06 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY07 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY08 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY09 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY10 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY11 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY12 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY13 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY14 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY15 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY16 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY17 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY18 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY19 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY20 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY21 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY22 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY23 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY24 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY25 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY26 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY27 MESZTEGNYŐ-ELSŐSEGÉLY28