DIGITÁLIS TARTALMAK ÉS TANESZKÖZÖK GYAKORLATI HASZNÁLATA 5-10

Első foglalkozás:  Office másként I.    

Időpont: 2015.08. 28.

 

A PowerPoint használata, ismerete mára már elengedhetetlen a pedagógus számára: tanóra keretében, előadás, szakmai munka során egyre többször használatos program. Dolgoztam már ezzel a programmal, ennek ellenére örömmel vettem, hogy része volt a továbbképzésnek, mert ismereteimet „stabilizálhattam”.

 

Második foglalkozás: Office másként II.

Időpont: 2015. 09. 09.

 

A PowerPoint program egy további alkalmazási lehetőségét ismertem meg:

Jó ötletnek tartom, hogy pl. egy felmérés alkalmával láthatóvá teszem a gyerekek számára a még rendelkezésükre álló időt.

 

Harmadik foglalkozás: Office másként III.

Időpont: 2015. 09.16.

 

Örültem annak, hogy megtanulhattam az osztályozótábla elkészítését. Nagyban megkönnyíti munkámat abban, hogy az adatok rögzítése után rögtön képet kapjak az osztályom teljesítményéről, valamint azt, hogy mely képességterület kíván nagyobb fokú figyelmet, fejlesztést.

Negyedik foglalkozás: Az internet szolgáltatásai I.

Időpont: 2015. 09. 23.

 

Munkánk során kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy meglévő dokumentumot szerkeszteni kell, vagy pl. egy ünnepi műsor szerkesztése, összeállítása során zenei anyagot kell letölteni az internetről, és pl. intézményi dokumentumban szeretnénk utalást keresni egy adott témára.

Minderre nagyon hasznosnak tartottam a fent említett témakörök feldolgozását továbbképzésünkön.

 

Ötödik foglalkozás: Az internet szolgáltatásai II.

Időpont: 2015. 09. 29.

 

A szabadidős foglalkozások vagy akár a tanórák szerves része a játék. A digitális utat e területen sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mondhatnám, hogy „haladni kell a korral”.

Ezt a haladást szolgálta az online szerkeszthető keresztrejtvény és feladatlap.

 

A foglalkozást vezető kolléganő lelkiismeretesen, körültekintően válogatta ki a számunkra jól hasznosítható, fontos területeket az informatika, digitális taneszközök témakörében.

Rendkívüli segítőkészsége és türelme járult még hozzá a jó hangulathoz, ami mindvégig jellemezte foglalkozásainkat.

 

Mesztegnyő, 2015. október 1.                                                         

Katrenák Krisztina

——

A továbbképzés első foglalkozása: Office másként I.

A foglalkozás témája:

– a PowerPoint háttérképe

– a PowerPoint akciógombjai

– kvíz készítése a PowerPoint akciógombjai segítségével

 

6 pedagógus közreműködésével (mellékelt jelenléti ív) elvégeztük a továbbképzés a fent említett témakörben.

Közös munkával elvégeztük a kijelölt feladatokat.

 

 

 

A továbbképzés második foglalkozása: Office másként II.

A foglalkozás témája:

– időkorlátot mutató eszköz készítése az időzítő alkalmazásával PowerPoint programban

– nyomtatási beállítások

– oldalbeállítások, tördelések, hasábok

 

6 pedagógus közreműködésével (mellékelt jelenléti ív) elvégeztük a továbbképzés a fent említett témakörben.

Közös munkával elvégeztük a kijelölt feladatokat.

 

A továbbképzés harmadik foglalkozása: Office másként III.

A foglalkozás témája:

  • Excel táblázat létrehozása
  • oszlop, sor beszúrása táblázatba
  • képletek másolása
  • rögzített cella, rögzített sor/oszlop
  • osztályozó táblázat megismerése, használata (százalék, jegy megállapítása)

 

6 pedagógus közreműködésével (mellékelt jelenléti ív) elvégeztük a továbbképzés a fent említett témakörben.

Közös munkával elvégeztük a kijelölt feladatokat.

Kovács Tünde

——

A digitális tartalmak, taneszközök gyakorlati használata című továbbképzésről pedagógusok számára

 

Nagyon érdekes lehetőségeit ismertem az Office programjainak.

A PowerPoint akciógombjainak segítségével létrehozott kvíz minden tananyag oktatását színesítheti. A képek szerkesztésével, az internetről letöltött képek változatosabb módon felhasználhatók. Háttérképként való használattal a teljes diafelület kihasználható.

Az időzítővel megtanultunk 1-1 feladat vagy dolgozat időkorlátját beállítani.

Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy-két soron múlik, hogy a nyomtatnivalónk ráférjen egy oldalra. Helyspórolásra alkalmas trükköket ismertünk meg az oldalbeállítások és a nyomtató beállításai közt. A szövegek tördelése akkor is segít, amikor csak egy rövidebb szöveget szeretnénk több példányban nyomtatni. Az üzenő füzetbe szánt bejegyzések a hasábolással is könnyen sokszorosíthatók egy oldalon.

Az Excel táblázatot ritkábban kell használni a munkánk során, jó volt feleleveníteni korábbi ismereteinket. A megismert képletekkel az érdemjegyek kiosztása is könnyebb, hiszen csak a feladatokra kapott pontokat kell megadnunk, a táblázat máris elvégzi nekünk a dolgozat százalékolását, az FKERES függvény pedig mellérendeli a megfelelő érdemjegyet.

Gyakran találunk olyan videót, aminek a hanganyagja igen, de a képanyagja nem használható órán, műsorokkor. Az online konvertáló nagy segítség ilyen helyzetekben.

A pdf fájlok szerkesztése nem megoldható, örülök, hogy át tudom őket már alakítani általam ismert program számára.

A speciális keresés szűrőként működik. Minél pontosabban adom meg, hogy mit keresek, annál könnyebben találom meg az interneten. Hasznos tudni, ha az ember például alaprajzot, vaktérképet, színezőt keres, hogy a képkereséskor megadhatom, hogy csak vonalrajzra van szükségem. Ha nincs nyelvismeretem, könnyebb, ha csak a magyar nyelvű találatokat adja meg a gép.

Az interneten szerkeszthető saját keresztrejtvények nyomtathatók is. Így felhasználásuk nem csak a digitális táblánál, differenciáltan a számítógépnél, hanem az egész osztály egyéni munkájánál is felhasználhatók.

A feladatlapok szerkesztése változatos feladattípusaival (egyszeres vagy többszörös választás, igaz-hamis, kifejtős) színesítik az órát. Mivel képfeltöltési lehetőség is van, tényleg minden téma feldolgozásánál vagy számonkérésénél használható.

A játékgyűjtemények minden korosztály szabadidős tevékenységét aktívvá varázsolhatják. A tanulók játszva tanulnak, fejlesztik magukat. Az Okosdoboz egyes feladatai olyan élményhez juttatják a gyerekeket, amiket máskor önszántukból nem élnének át (zenehallgatás).

Ismét hasznos ötleteket ismertem meg a kurzus keretében.

Kovácsné Vanderer Ágota

 

MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS5-10-1 MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS5-10-2MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ01MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ02MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ03MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ04MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ05MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ06MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ07MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ08MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ09MESZTEGNYŐ-DIGITÁLIS-ŐSZ10