KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY: KÁVÉSZÜNET

A koncertet 2015-05-21-én rendezték a mesztegnyői kultúrházban. A gyerekek nagyon várták a programot, hiszen a költészet napja alkalmából már találkoztak a zenekar két tagjával. A négytagú együttes ismert költők verseit zenésítik meg és így hozzák közelebb a fiatalok számára a költészetet.

A zenekar többek között ezeket a zeneszámokat játszotta:

Arany János: A bujdosó

Hollós Korvin Lajos: Csonka Vers

József Attila: Mama

Móra Ferenc: A cinege cipője

Petőfi Sándor: Füstbement terv

Shakespeare: 75. szonett

Varró Dani: E-mail

Vörösmarty Mihály: Laurához

Az együttes a tanulók zenei és irodalmi műveltsége mellett a mozgáskoordinációjukat is  fejlesztette, a „táncos” produkcióval.
Mindenki nagyon jól érezte magát a koncert alatt, a hangulat is jó volt. A gyerekek tömegesen kértek autogrammot a művészektől.

Péntek Balázs – testnevelő

 

A gyerekek a magyar irodalom nagyjainak költeményeit, hallgathatták meg, de szerepelt a repertoárban külföldi szerző műve is:

Arany János: A bujdosó, József Attila: Mama, Móra Ferenc: A cinege cipője, Petőfi Sándor: Füstbement terv, Shakespeare: 75. szonett, Varró Dani: E-mail, Vörösmarty Mihály: Laurához.

A költészetnek és a zenének eredendően szoros a kapcsolata, ebben a formában közelebb hozható a líra a kis- és nagyobb gyermekek számára egyaránt. Azon kívül, hogy közelebb hozza a hallgatósághoz az irodalmat, igazi közösségi élményt is teremt ez a műfaj.

A 45 perces rendkívüli tanórán végig interaktív volt a kapcsolat előadók és közönség között. A gyerekek gyorsan feloldódtak, hiszen a fiatal zenészek beszéltették és mozgásra bírták őket már az első percekben. A közös versmondás, a közös tánc nagyszerű hangulatot teremtett. A legegyszerűbb saját hangszere, a két keze – a ritmusos taps és csettintés – által mindenki a zenekar részévé válhatott.

Két felső tagozatos diáktársuk színvonalas előadásában hallhatták József Attila Mama című versét is. Az alsó tagozat életkori sajátosságaihoz legközelebb Móra Ferenc A cinege cipője című versének közös elszavalása volt.

A zenei stílusok sokféleségéből is kaptunk ízelítőt: a lágy dallamok, a slágeres popzenék és a rockzene motívumai izgalmasan váltották egymást mindig a megzenésített vers hangulatához, műfaji stílusjegyeinek megfelelően.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a zenekarral (annak ezúttal négy főre bővített formációjával) két hónapon belül ismét találkozhattunk, s végighallgathattuk ugyanazt a nagy sikerű műsorukat kisebb változtatásokkal.

Remélem, hogy más iskolák is részesülhetnek ebben a zenei-irodalmi élményben, amit az együttes hozzánk elhozott. Köszönjük a lehetőséget.

           Szabó Gyöngyi – tanító

A megzenésített verseket előadó duó – két zenekari taggal kibővülve – immár harmadik alkalommal állt színpadra Mesztegnyőn.

E koncertkörút mesztegnyői állomásán a mesztegnyői diákoknak verseltek, zenéltek, illetve verseltek, zenéltek, táncoltak együtt a gyerekekkel.

Verseiket a populáris műfajból válogatott dallamokkal adták át, melyekkel további, különös lüktetést, érzelmi – hangulati töltést adtak a költeményeknek. Néhányat említve közülük: Lágy, akusztikus hangzást kapott József Attila Mama c. verse, keményebb, súlyosabb lüktetésű Ady, Párizsban járt az ősz c. költeménye. Kicsit „slágeresebb”, poposabb dallamot kölcsönöztek Weöres Sándor, A  cinege cipője c. gyermekversnek. Megzenésített verseik szerzői között említhetném még  továbbá Szabó Lőrinc, Vörösmarthy Mihály, Shakespeare nevét.

A gyerekek számára külön öröm volt, hogy a zenekar „ nem csak fellépett”, hanem interaktív módon viszonyult a lelkes kis közönséghez: kapcsolatot teremtettek velük, párbeszédet létesítettek a gyerekekkel, „megtáncoltatták” őket, verset mondtak a diákokkal.

A gyerekek abszolút befogadóak voltak a zenére és költészetre. Néhány tanulónak sikerült autogramot „begyűjteni” a zenekar tagjaitól, akik nagyon készségesek, barátságosak voltak és örömmel tettek eleget a kérésnek.A pedagógusoknak is jól esett egy kis Kávészünet.

A koncert nagy tapssal zárult. Negyvenöt percig miénk volt a zene, miénk volt a vers, miénk volt a tánc. Kívánom, hogy legyen része más közösségnek is ebben az élményben.

Katrenák Krisztina

 

A Kávészünet együttes neve már ismerősen csengett a mesztegnyői közönségnek. Igaz eddig csak az énekes-gitáros felállást hallhattuk, ám május 21-én billentyűs és dobos zenészekkel kiegészülve álltak a mesztegnyői kultúrház színpadán.

Nagyon szimpatikus ennek a fiatal csapatnak a küldetése, ami nem más, minthogy az irodalmat, pontosabban a költészetet közelebb vigyék a hallgatókhoz, a zene közvetítő erejével. Köztudott, hogy az óvodás gyerekek versek iránti vonzalma kisiskolás korra csökken, felső tagozatra pedig aggasztóan eltávolodnak a diákok a költészettől, memoriterekké és érthetetlen elemzések tárgyává degradálódnak a versek. Ezen igyekszik segíteni a Kávészünet együttes azzal, hogy leporolják a másfél évszázada megírt műveket is, hogy az általuk írt modern zenével közelebb vigyék ezeket a fiatalokhoz.

Repertoárjuk nagyon széles, nemcsak a klasszikus költők verseit szólaltatják meg, hanem a kortárs művek megismertetése is céljuk. Tetszett, hogy a kortárs szó jelentését már az elmúlt alkalommal tisztázták a gyerekekkel és ez alkalommal újra „számon kérték” a múltkori leckét.

Az egész koncertet az interaktivitás jellemezte. Lehetőséget adtak arra, hogy iskolánk versmondói is kiállhattak a színpadra. A közönséggel állandóan tartották a kapcsolatot, mindig adtak a gyerekeknek megválaszolandó kérdéseket más megfigyelni valókat a dalokkal vagy a szövegekkel kapcsolatban. Máskor tapssal vagy csettintéssel kísérhették a zeneszámok ritmusát. Azt hiszem az együtt éneklés és a tánc volt a legnagyobb élmény a gyerekeknek. Jó volt látni, ahogy alsó tagozatos diákjaink együtt éltek az előadással. Köszönjük a koncertet.

Árvai Ilona – tanár

Visszatérő vendégek már a falunkban, iskolánk tanulói többször élvezhették már a Trendhagyó Irodalomórát. Így a gyerekek ismerték a zenekar stílusát, sokan otthon is hallgatják számaikat, így a koncert alatt jókedvűen énekeltek együtt az együttessel.

Újdonság volt, hogy a 45 perces fellépésen, most nem csak a zenekar két frontembere szórakoztatott minket. A négyfős zenekarrá bővült formáció még élménydúsabbá varázsolta a különleges irodalomórát.

Alsós és felsős tanulóink is hallhattak a korosztályukhoz közelálló verset, és a zenei élménynek köszönhetően azt se vették észre, ha a mondanivalót nem értették.

Az elhangzott versek listája ismét nagyon változatos volt: Arany János: A bujdosó, Hollós Korvin Lajos: Csonka vers, József Attila: Mama, Móra Ferenc: A cinege cipője, Petőfi Sándor: Füstbe ment terv, Shakespeare: 75. szonett, Varró Dani: E-mail, Vörösmarty Mihály: Laurához. A művek különböző zenei stílusban hangzottak el.

A zenészek folyamatosan fenntartották a kapcsolatot a hallgatósággal, közös versmondásra hívtak minket, megénekeltették, megmozgatták a nézőket, két kiválasztott a társaik előtt szavalhatott, és a koncert után még aláírásokat is osztottak.

Az interaktív óra ismét közelebb hozta a gyerekekhez egy kicsit az irodalmat. Az oktatás során nagyon hasznosak az ilyen és ehhez hasonló, az osztálytermen kívül tartott foglalkozások. Diákjaink szerencsések, hogy az eddigi lehetőségek mellett a pályázatnak köszönhetően is még több hasonló élményben lesz részük.

Ladencsics Tünde

Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_1 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_2 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_3 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_4 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_5 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_6 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_7 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_8 Mesztegnyo_kozossegi_Kaveszunet_kep_9